Deseori, Comisia este împuternicită să pună în aplicare legislaţia UE cu ajutorul comitetelor formate din reprezentanţi ai statelor membre ale UE.

Acest registru cuprinde informaţii generale şi documente cu privire la activitatea acestor comitete, inclusiv toate documentele transmise Parlamentului European spre informare sau verificare.

Un nou registru îmbunătăţit

În aprilie 2008, registrul de comitologie a fost îmbunătăţit în mod substanţial cu documente referitoare la reuniunile comitetelor şi la consultările scrise care au avut loc după 1 aprilie 2008. Documentele anterioare acestei date sunt disponibile în vechiul registru de comitologie.

Registrul de comitologie este diferit de Registrul documentelor Comisiei External Link care conţine alte documente ale acesteia (seriile „COM”, „C” şi „SEC”).

Cum mă poate ajuta registrul?

Documentele pe care le găsiţi aici vă vor permite să identificaţi diferitele etape ale unei măsuri de punere în aplicare, pe parcursul întregului său ciclu de viaţă.

Puteţi citi informaţii despre baza juridică şi despre regulamentul de procedură al comitetelor, iar „dosarul” fiecărei reuniuni conţine procesul-verbal şi documentele de consultare scrisă.

Denegare de responsabilitate: Informaţiile şi documentele din registru sunt redactate de serviciile Comisiei şi nu angajează Comisia ca instituţie.