Komisja jest często upoważniona do wdrażania prawodawstwa UE; w zadaniu tym wspomagają ją komitety składające się z przedstawicieli państw UE.

Niniejszy rejestr zawiera informacje ogólne oraz dokumenty dotyczące prac tych komitetów, w tym wszystkie dokumenty przekazywane Parlamentowi UE w celach informacyjnych lub kontrolnych.

Nowy, lepszy rejestr

W kwietniu 2008 r. rejestr dokumentów procedury komitetowej został znacznie udoskonalony w odniesieniu do dokumentów dotyczących spotkań komitetów i konsultacji pisemnych odbywających się po 1 kwietnia 2008 r. Dokumenty sprzed tej daty są dostępne w starym rejestrze dokumentów procedury komitetowej.

Rejestr dokumentów procedury komitetowej różni się od rejestru dokumentów Komisji External Link, który zawiera inne dokumenty serii „COM”, „C” i „SEC”.

Przydatność rejestru

Udostępnione w rejestrze dokumenty umożliwiają śledzenie wszystkich etapów wdrażania danego środka wykonawczego.

Poza tym rejestr zawiera informacje na temat podstawy prawnej i regulaminu komitetów, a także dokumentację dotyczącą poszczególnych posiedzeń, zawierającą protokoły oraz dokumenty z konsultacji pisemnych.

Klauzula rozdzielności: Informacje i dokumenty zamieszczone w rejestrze opracowują poszczególne działy Komisji i nie są one dla niej jako instytucji wiążące.