Komisija nereti ir pilnvarota īstenot ES tiesību aktus, talkā aicinot komitejas, kuru dalībnieki ir no dažādām ES valstīm.

Šajā reģistrā ir informācija un dokumenti par šo komiteju darbu, kā arī visi dokumenti, kas nosūtīti Eiropas Parlamentam informācijai vai izskatīšanai.

Jauns, uzlabots reģistrs

2008. gada aprīlī komitoloģijas reģistrs tika ievērojami uzlabots attiecībā uz dokumentiem, kas saistīti ar komiteju sanāksmēm un rakstisko konsultēšanos un ir izstrādāti pēc 2008. gada 1. aprīļa. Pirms šā datuma sagatavotie dokumenti ir atrodami vecajā komitoloģijas reģistrā.

Komitoloģijas reģistrs nav Komisijas dokumentu reģistrs External Link, kurā ir citi Komisijas dokumenti (COM, C un SEC sērijas).

Kāds man labums no šā reģistra?

Tajā pieejamie dokumenti jums dod iespēju izsekot dažādiem īstenošanas pasākuma posmiem visās tā pastāvēšanas stadijās.

Jūs varat uzzināt vairāk par komiteju juridisko pamatu un reglamentu, kā arī iepazīties ar katras sanāksmes dokumentu kopumu, ko veido protokols un rakstiskās konsultēšanās dokumenti.

Atruna: informāciju un reģistra dokumentus ir sagatavojuši Komisijas dienesti, un tie nav saistoši Komisijai kā iestādei.