Europos Komisija dažnai įgaliojama įgyvendinti ES teisės aktus. Atlikti šį uždavinį jai padeda iš ES šalių atstovų sudaryti komitetai.

Šiame registre rasite bendrąją informaciją apie šių komitetų veiklą ir susijusius darbo dokumentus, įskaitant visus informaciniais arba patikros tikslais ES Parlamentui persiunčiamus dokumentus.

Naujas, patobulintas registras

2008 m. balandžio mėnesį komitologijos registras buvo patobulintas, siekiant palengvinti su komiteto posėdžiais ir konsultacijomis raštu susijusių dokumentų, kurie buvo parengti po 2008 m. balandžio 1 d., paiešką. Ankstesnius dokumentus rasite senajame komitologijos registre.

Komitologijos registras skiriasi nuo Komisijos dokumentų registro External Link, kuriame yra ir kitų Komisijos dokumentų (serijų COM, C ir SEC).

Kuo šis registras gali būti naudingas?

Registro dokumentai gali padėti stebėti visus įgyvendinimo priemonių gyvavimo ciklo etapus.

Jame galite rasti informacijos apie komiteto teisinį pagrindą ir darbo tvarkos taisykles. Kiekvieno posėdžio byloje rasite susijusius protokolus ir konsultacijų raštu dokumentus.

Pastaba apie atsakomybės ribojimą: Komisija, kaip institucija, neatsako už registre esančią informaciją ir dokumentus, kuriuos rengia Komisijos tarnybos.