A Bizottság gyakran kap felhatalmazást uniós jogszabályok végrehajtására. E feladatában az Európai Unió tagállamainak képviselőiből álló szakbizottságok segítik.

Ez a nyilvántartás e szakbizottságok munkájához kapcsolódó háttér-információkat és dokumentumokat tartalmaz, beleértve az Európai Parlamentnek tájékoztatás vagy megvizsgálás céljából továbbított dokumentumokat is.

Új, javított nyilvántartás

A komitológiai nyilvántartás 2008 áprilisában lényeges javításokon ment keresztül a 2008. április 1. utáni dokumentumok vonatkozásában. Az e dátumot megelőzően kelt dokumentumok a régi komitológiai nyilvántartásban találhatók meg.

A komitológiai nyilvántartás különbözik a bizottsági dokumentumok nyilvántartásától External Link; ez utóbbi a Bizottság más dokumentumait (a „COM”, a „C” és a „SEC” sorozatot) tartalmazza.

Mit nyújt a nyilvántartás az érdeklődőknek?

A nyilvántartásban megtalálható dokumentumok lehetővé teszik annak nyomon követését, hogy a végrehajtási intézkedések megszületésüktől kezdve milyen lépéseken mennek keresztül.

A nyilvántartás révén betekintést nyerhetünk az egyes szakbizottságok jogalapjába és eljárási szabályzatába; az ülések „dossziéjában” a jegyzőkönyvet és a kapcsolódó írásos konzultációs dokumentumokat olvashatjuk.

Felelősségi nyilatkozat: A nyilvántartásban szereplő, a Bizottság szervezeti egységei által összegyűjtött információk és dokumentumok nem kötelező erejűek a Bizottságra mint intézményre nézve.