Cumhachtaítear an Coimisiún chun reachtaíocht AE a chur chun feidhme le cabhair ó choistí ina mbíonn ionadaithe na mballstát AE.

Sa chlár seo tá eolas cúlra agus cáipéisí faoi obair na gcoistí seo, ina measc gach cáipéis a cuireadh chuig Parlaimint an AE mar eolas nó do ghrinnscrúdú.

Clár nua feabhsaithe

In Aibreán 2008 feabhsaíodh clár na coisteolaíochta go suntasach maidir le cáipéisí faoi chruinnithe coistí agus comhairliúcháin scríofa tar éis 1 Aibreán 2008. Tá cáipéisí roimh an dáta sin ar fáil ón seanchlár coisteolaíochta.

Tá clár na coisteolaíochta difriúil ó Chlár Cháipéisí an Choimisiúin External Link, ina bhfuil cáipéisí eile de chuid an Choimisiúin ("COM", "C" agus sraith "SEC").

Conas a chabhródh an clár liom?

Cuireann na cáipéisí atá ar fáil anseo ar do chumas na céimeanna éagsúla a bhíonn ag beart curtha chun feidhme a rianú trína sholré go léir.

Tig leat fáil amach faoi bhonn dlí agus nósanna imeachta na gcoistí, agus bíonn miontuairiscí agus cáipéisí comhairliúcháin scríofa do gach cruinniú sa "dossier".

Séanadh: Is iad rannóga an Choimisiúin a dhréachtann an t-eolas agus na cáipéisí agus níl siad ina gceangal ar an gCoimisiún mar fhoras.