Комисията често е упълномощена да прилага законодателство на ЕС с помощта на комитети, съставени от представители на страните от ЕС.

Този регистър съдържа обща информация и документи, свързани с работата на тези комитети, включително всички документи, изпратени до Европейския парламент за информация или контрол.

Нов подобрен регистър

През април 2008 г. регистърът на комитологията бе значително подобрен по отношение на документите, свързани със заседания на комитети и писмени консултации след първи април 2008 г. Документите от преди тази дата са достъпни в стария регистър на комитологията.

Регистърът на комитологията е регистър, различен от Регистъра на документи на комисията External Link, който съдържа други документи на комисията ( серии „COM“, „C“ и „SEC“).

Как може да ми помогне регистърът?

Документите, достъпни тук, ви дават възможност да проследите различните етапи от процеса на приемане на дадена мярка за прилагане.

Можете да научите за правната основа и процедурните правилници на комитетите, а „досието“ за всяко заседание съдържа протоколите и документите, свързани с писмените консултации.

Отказ от отговорност: Информацията и документите в регистъра са съставени от отдели на Комисията и не са правно задължителни за Комисията като институция.