Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Öppenhetsportalen

EU-arbetet påverkar miljontals EU-invånare varje dag. Därför måste besluten som påverkar deras vardag fattas så öppet som möjligt.

Som EU-medborgare har du rätt att känna till hur EU-institutionerna förbereder besluten, vem som deltar i besluten, vem så får pengar ur EU:s budget och vilka policydokument och lagförslag som utarbetas. Du har rätt att få tillgång till de här handlingarna. Du ska få göra din röst hörd, antingen direkt, eller indirekt med hjälp av de personer som företräder dig i EU.

Den här webbplatsen är ditt fönster mot EU-världen. Den ger dig direkt tillgång till information så att du kan följa och delta i EU:s beslutsprocess. Du ska kunna dra nytta av dina rättigheter och fullt ut spela din roll som EU-medborgare.