Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Transparentno delovanje

Evropska unija s svojimi delovanjem vpliva na življenje milijonov evropskih prebivalcev. Odločitve, ki zadevajo državljane, mora zato sprejemati karseda jasno in pregledno.

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako evropske institucije sprejemajo odločitve, kdo sodeluje pri odločanju, kdo prejema proračunska sredstva EU, katere dokumente morajo institucije pripraviti, preden sprejmejo zakonodajni akt. Pravico imajo tudi, da dokumente vidijo in da povedo svoje mnenje neposredno ali posredno po svojih zastopnikih.

Spletno stran smo pripravili z namenom, da vam omogočimo neposredni vpogled v informacije. Tako boste bolje seznanjeni in boste laže sodelovali v postopku odločanja EU, uveljavljali svoje pravice in se udejstvovali.