Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Portal na temat przejrzystości

Działania Unii Europejskiej mają wpływ na życie milionów Europejczyków. Dlatego decyzje ich dotyczące muszą być podejmowane z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości.

Jako obywatel UE masz prawo wiedzieć, w jaki sposób instytucje europejskie podejmują te decyzje, kto uczestniczy w ich przygotowaniu, kto otrzymuje środki z budżetu UE i jakie dokumenty są wykorzystywane lub opracowywane w celu przygotowania i przyjęcia aktów prawnych. Masz również prawo wglądu do tych dokumentów oraz do wyrażenia swoich poglądów pośrednio lub bezpośrednio poprzez pośredników, którzy Cię reprezentują.

Ta strona zapewnia bezpośredni dostęp do informacji, dzięki którym dowiesz się więcej na ten temat i łatwiej Ci będzie śledzić proces decyzyjny UE oraz w nim uczestniczyć. W ten sposób będziesz mógł w pełni korzystać z praw przysługujących Ci jako obywatelowi UE.