Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Transparantieportal

Wat de Europese Unie doet, beïnvloedt het dagelijks leven van miljoenen Europeanen. De besluiten van de EU moeten daarom in alle openheid worden genomen.

Als Europees burger heeft u het recht te weten hoe de Europese instellingen hun besluiten voorbereiden, wie daarbij betrokken is, wie er EU-geld ontvangt, en welke documenten er bestaan over het ontwerp en de goedkeuring van nieuwe wetgeving. U heeft ook het recht om die documenten in te zien en uw mening te geven, zowel rechtstreeks als via vertegenwoordigers.

Deze website is bedoeld als uw venster op die wereld. U krijgt hier rechtstreeks toegang tot informatie die u kan helpen om de besluitvorming van de EU beter te volgen en eraan deel te nemen. Dat is immers uw recht en zo kunt u uw invloed als Europees burger ten volle uitoefenen.