Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Pārredzamības portāls

Eiropas Savienības darbība šodien ietekmē miljoniem Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Viņus ietekmējošie lēmumi ir jāpieņem, cik vien iespējams atklāti.

Jums kā Eiropas pilsonim ir tiesības zināt, kā Eiropas iestādes sagatavo šos lēmumus, kas piedalās to sagatavošanā, kas saņem finansējumu no ES budžeta un kādi dokumenti pamato attiecīgo tiesību aktu sagatavošanu un pieņemšanu. Jums ir arī tiesības piekļūt šiem dokumentiem un darīt zināmu savu viedokli vai nu tieši, vai arī netieši, izmantojot pārstāvjus.

Šī tīmekļa vietne pavērs ceļu uz šo pasauli, sniedzot tiešu piekļuvi informācijai, kurai pateicoties, būsit labāk informēts un labāk sagatavots sekot ES lēmumu pieņemšanas procesam un iesaistīties tajā, īstenot savas tiesības un būt par pilntiesīgu Eiropas pilsoni.