Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Skaidrumo portalas

Šiandien Europos Sąjungos veikla daro poveikį milijonų Europos piliečių gyvenimams, todėl ES sprendimai turi būti priimami kuo skaidriau.

Kaip Europos pilietis, turite teisę žinoti, kaip ES institucijos rengia šiuos sprendimus, kas dalyvauja juos rengiant, kas gauna lėšų iš ES biudžeto, kokie dokumentai naudojami arba ruošiami rengiant ir priimant teisės aktus. Taip pat turite teisę susipažinti su šiais dokumentais ir tiesiogiai arba netiesiogiai per jums atstovaujančius tarpininkus pareikšti savo nuomonę.

Ši tinklavietė – tai jūsų langas į ES sprendimų priėmimo procesą. Čia rasite informacijos, padėsiančios jums būti labiau informuotiems ir geriau pasirengusiems stebėti ES sprendimų priėmimo procesą bei jame dalyvauti, naudotis savo teisėmis ir būti aktyviais ES piliečiais.