Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Tairseach Trédhearcachta

Bíonn tionchar ag gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh ar shaol na milliúin saoránach Eorpach inniu. Ní mór na cinntí a bhaineann leo a ghlacadh chomh hoscailte agus is féidir.

Mar shaoránach Eorpach, tá de cheart agat eolas a fháil faoin tslí a ullmhaíonn na hinstititúidí Eorpacha na cinntí sin, cé atá páirteach san ullmhúchán, cé a fhaigheann maoiniú ó bhuiséad an AE, agus cad iad na cáipéisí atá ann nó a thairgtear chun na gníomhartha dlí a ullmhú is a ghlacadh. Tá de cheart agat na cáipéisí sin a rochtain, is do thuairimí a thabhairt, go díreach, nó go hindíreach trí idirghabhálaithe atá ionadaíoch ort.

Dearadh an leathanach gréasáin seo mar d'fhuinneog-sa ar an saol sin, a thugann rochtain dhíreach duit ar eolas a chabhróidh leat le hullmhú níos fearr chun páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an AE, feidhm a bhaint as do chearta agus do ról mar shaoránach Eorpach a chomhlíonadh go hiomlán.