Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Tairseach Trédhearcachta

Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

"Struchtúr uathúil, ach ceann casta is ea an tAontas Eorpach. Mar sin, tá an chinnteoireacht thrédhearcach ríthábhachtach dúinn. Tá a lán uirlisí faisnéise sa Choimisiún cheana féin, is ní mór dúinn iad a dhéanamh so-rochtana do na saoránaigh."

Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič
Coimisinéir don chaidreamh idirinstitiúideach agus riarachán

Bíonn tionchar ag gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh ar shaol na milliúin saoránach Eorpach inniu. Ní mór na cinntí a bhaineann leo a ghlacadh chomh hoscailte agus is féidir.

Mar shaoránach Eorpach, tá de cheart agat eolas a fháil faoin tslí a ullmhaíonn na hinstititúidí Eorpacha na cinntí sin, cé atá páirteach san ullmhúchán, cé a fhaigheann maoiniú ó bhuiséad an AE, agus cad iad na cáipéisí atá ann nó a thairgtear chun na gníomhartha dlí a ullmhú is a ghlacadh. Tá de cheart agat na cáipéisí sin a rochtain, is do thuairimí a thabhairt, go díreach, nó go hindíreach trí idirghabhálaithe atá ionadaíoch ort.

Dearadh an leathanach gréasáin seo mar d'fhuinneog-sa ar an saol sin, a thugann rochtain dhíreach duit ar eolas a chabhróidh leat le hullmhú níos fearr chun páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an AE, feidhm a bhaint as do chearta agus do ról mar shaoránach Eorpach a chomhlíonadh go hiomlán.