Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Avoimuusportaali

Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

"EU on organisaationa ainutlaatuinen, ja sen rakenne on varsin monimutkainen. Siksi on tärkeää, että se tekee päätöksensä avoimesti. Komissio jakaa tietoa EU:n toimista monilla välineillä, joiden on oltava helposti kansalaisten saatavilla."

Maroš Šefčovič
Komission varapuheenjohtaja, institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komissaari

Euroopan unioni vaikuttaa toimillaan miljoonien eurooppalaisten elämään. Koska EU:n päätökset koskevat suoraan kansalaisia, ne on tehtävä mahdollisimman avoimesti.

EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, miten päätökset valmistellaan unionin toimielimissä, ketkä osallistuvat valmistelutyöhön, mitkä tahot saavat EU:lta rahoitusta ja mitä asiakirjoja lainsäädäntötyössä laaditaan ja hyväksytään. Kaikilla kansalaisilla on oikeus tutustua näihin asiakirjoihin ja ilmaista mielipiteensä joko suoraan tai välillisesti edustajiensa kautta.

Tämä portaali on kansalaisen ikkuna EU:n päätöksentekoon ja lainvalmisteluun. Sen kautta voi seurata EU:n päätöksentekomenettelyä ja perehtyä ja ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.