Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Läbipaistvusportaal

Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

„Euroopa Liit on ainulaadne, kuid keerukas struktuur. Seepärast on otsuste tegemise läbipaistvus meie jaoks eriti oluline. Euroopa Komisjonil on juba olemas mitmed teabevahendid ning me peame need kodanikele hõlpsasti juurdepääsetavaks muutma.”

Asepresident Maroš Šefčovič
institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik

Euroopa Liidu tegevus mõjutab miljonite Euroopa kodanike elu. Neid puudutavad otsused tuleks teha võimalikult avalikult.

Euroopa kodanikuna on teil õigus teada, kuidas Euroopa institutsioonid asjaomaseid otsuseid ette valmistavad, kes nende ettevalmistamises osalevad, kellele ELi eelarvest rahalisi vahendeid eraldatakse ning milliseid dokumente õigusaktide ettevalmistamiseks ja vastuvõtmiseks koostatakse. Teil on õigus asjaomaste dokumentidega tutvuda ning avaldada oma arvamust kas otseselt või kaudselt oma esindajate kaudu.

Käesolev portaal on teie aken sellesse maailma. See annab teile otsese juurdepääsu teabele, mis võimaldab teil ELi otsustusprotsessi paremini jälgida ning selles osaleda, kasutades oma õigusi ning olles Euroopa kodanik kogu selle rolli tähenduses.