Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Δικτυακή πύλη για τη διαφάνεια

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν σήμερα τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι αποφάσεις που έχουν άμεσες συνέπειες για τη ζωή τους πρέπει να λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε πώς προετοιμάζουν τα ευρωπαϊκά όργανα τις αποφάσεις αυτές, ποιοι συμμετέχουν στην προετοιμασία τους, ποιοι λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και ποια έγγραφα τηρούνται ή συντάσσονται για την εκπόνηση και θέσπιση των νομικών πράξεων. Επίσης, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, και μπορείτε να κάνετε γνωστές τις απόψεις σας άμεσα ή έμμεσα, μέσω εκπροσώπου σας.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο, παρέχοντάς σας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που σας βοηθούν να ενημερώνεστε και να προετοιμάζεστε καλύτερα, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ασκείτε τα δικαιώματά σας και να παίζετε ενεργό ρόλο, ως Ευρωπαίος πολίτης.