Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Portál o transparentnosti

Činnost Evropské unie v současné době ovlivňuje život milionů evropských občanů. Je proto nutné, aby byla rozhodnutí, která se jich týkají, přijímána co nejotevřenějším způsobem.

Jako evropští občané máte právo vědět, jak orgány a instituce EU připravují svá rozhodnutí, kdo se na jejich přípravě podílí, kdo dostává finanční prostředky z rozpočtu EU a jaké dokumenty předcházejí přijetí konečných právních aktů. Máte také právo do těchto dokumentů nahlédnout, právo vyjádřit své názory přímo, nebo nepřímo, prostřednictvím zástupců.

Tyto stránky vám přiblíží rozhodovací proces EU. Poskytnou vám informace, díky nimž jej budete moci snáze sledovat a účasnit se jej a plně využívat práv občana EU.