Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Портал за прозрачност

Дейностите на Съюза оказват въздействие върху живота на милиони европейски граждани днес. Затова е необходимо решенията, засягащи тези дейности, да се вземат възможно най-открито.

В качеството си на европейски гражданин вие имате право да знаете как европейските институции подготвят тези решения, кой участва в този процес, кой получава финансиране от бюджета на ЕС и какви документи се изготвят за подготовката и приемането на правните актове. Освен това вие имате право на достъп до тези документи и право да изразите пряко или непряко мнението си чрез посредниците, които ви представляват.

Тази страница е вашият прозорец към този свят - тя ще ви осигури пряк достъп до информация. По този начин ще бъдете по-добре информирани и подготвени да следите и участвате в процеса на вземане на решения, да се възползвате от правата си и да изпълнявате пълноценно ролята си на европейски гражданин.