Denna webbplats arkiverades den (10/08/2009)
10/08/2009

Europeiska kommissionen

Version imprimable Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte
Meny
Inledning och syfte
Intern organisation
Styrkommitté
Övergripande avdelningsgrupp för dokumenthanterings-
ansvariga
Dokumenthanterings-
centrum
Livslängd för handlingar och akter
Definitioner
Registrering
Arkivering
Bevarande
Gallring och överföring till
   de historiska arkiven
IT-verktyg
Informationskampanjer

 

Inledning och syfte

E-Domec står för ”Electronic archiving and Document Management in the European Commission”.

E-Domec-projektet, kommissionens system för elektronisk arkivering och dokumenthantering, inleddes 2002.

Generalsekretariatet har det rättsliga ansvaret och är också projektägare till flera tillämpningar för datoriserad dokumenthantering.

Läs mer om e-Domec-projektet

 

Rättsakter
Grundläggande rättsakter
Övriga rättsakter


Nätbaserad hjälp
Index A-Ö
Ordlista
Länkar
Standarder / specifikationer


EU-kommissionens arkiveringsarbete English  français

| Upp