Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

W swojej działalności europejska administracja publiczna opiera się na takich zasadach jak jakość usług, niezależność, odpowiedzialność, praworządność, skuteczność i przejrzystość. W tym duchu Komisja przyjęła w dniu 13 września 2000 r. Kodeks dobrego postępowania administracyjnego obowiązujący pracowników w relacjach z obywatelami.

Kodeks dobrego postępowania administracyjnego ma za zadanie ułatwić wprowadzenie do codziennej praktyki zasad dobrej administracji i zagwarantować, że Komisja będzie instytucją służącą Europejczykom.

W Kodeksie dobrego postępowania ujęto zasady, którymi powinien kierować się personel Komisji. Są to: zgodność postępowania z prawem, zakaz dyskryminacji, proporcjonalność środków do celów, spójność postępowania administracyjnego. Zasady te są zgodne z zasadami określonymi przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w „Deklaracji w sprawie zasad służby publicznej dla urzędników Unii Europejskiej”.

Obywatele, którzy uznają, że nie zostali potraktowani zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie mogą wnieść stosowną skargę.

Kodeks

Format PDFpdf(68 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Procedura składania skarg

Skargi: w jakich przypadkach można składać skargi?

Kodeks dobrej praktyki administracyjnej umożliwia obywatelom składanie skarg dotyczących naruszenia przez Komisję Europejską zasad kodeksu. Oznacza to, że nieprzestrzeganie zasad dobrej administracji określonych w kodeksie może podlegać sankcjom.

Jak złożyć skargę?

Skargę można wnieść listownie lub za pośrednictwem specjalnego formularza. Stosowanie formularza nie jest obowiązkowe, lecz zalecane. Ma on ułatwiać przedstawienie skargi w sposób ustrukturyzowany. Formularz można przesłać w wersji elektronicznej Wybierz wersję językową tego linka  lub papierowej (trzeba wtedy wydrukować formularz dostępny w formacie RTFrtf(14 kB) Wybierz wersję językową tego linka  ).

Do kogo kierować skargi?

Skargi należy wysyłać do Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej Wybierz wersję językową tego linka  , który następnie przekazuje je odpowiednim służbom Komisji.

Kto rozpatruje skargę i jak długo to trwa?

Odpowiedni dyrektor generalny lub szef służby bada daną skargę i udziela na nią pisemnej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy.

Jakie procedury odwoławcze są dostępne i w jakim terminie należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie skargi?

Składający skargę musi w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania odpowiedzi złożyć od niej odwołanie do Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej. Sekretarz Generalny udziela odpowiedzi w terminie jednego miesiąca.

Czy istnieją inne sposoby składania skarg?

Skargi można również kierować do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i statutem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA