Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Posao u europskoj javnoj službi podrazumijeva predanost vrijednostima službe, neovisnosti, odgovornosti, pouzdanosti, učinkovitosti i transparentnosti. Te su vrijednosti sadržane u kodeksu dobrog upravnog ponašanja koji je Komisija donijela 13. rujna 2000. i koji se primjenjuje na osoblje Komisije pri njegovu odnosu s javnošću.

Kodeksom se jamči da se načela dobrog upravnog ponašanja svakodnevno primjenjuju te da se Komisija pridržava dužnosti služenja europskoj javnosti.

Kodeksom se utvrđuju načela na kojima počiva upravno ponašanje: zakonitost, nediskriminacija, razmjernost (poduzete mjere moraju biti razmjerne cilju kojem se teži) i dosljednost. Ta su načela sukladna s načelima koje je utvrdio Europski ombudsman u „izjavi o načelima javne službe za javne službenike EU-a”.

Građani koji smatraju da se način na koji se s njima postupalo protivi tim pravilima mogu podnijeti pritužbu.

Sadržaj kodeksa

PDF formatpdf Odaberi prijevod prethodne poveznice 

Postupak podnošenja pritužbi

U kojem slučaju podnijeti pritužbu?

Kodeks upravnog ponašanja omogućuje građanima da podnesu pritužbu u slučaju kada ga Europska komisija krši. Znači da je nepridržavanje načela dobrog upravljanja utvrđenih kodeksom kažnjivo.

Kako podnijeti pritužbu?

Pritužba se može podnijeti običnim dopisom ili na posebnom obrascu. Obrazac nije obvezatan, ali će s pomoću njega podnositelj moći podnijeti strukturiranu pritužbu. Preporučuje se uporaba obrasca. Pritužba se može podnijeti elektronički Odaberi prijevod prethodne poveznice  ili u tiskanom obliku (u tom slučaju obrazac valja ispisati u formatu RTFrtf Odaberi prijevod prethodne poveznice  ).

Kome podnijeti pritužbu?

Pritužbe se šalju Glavnom tajništvu Europske komisije Odaberi prijevod prethodne poveznice  koje će ih proslijediti odgovarajućem odjelu Komisije.

Tko će i koliko dugo obrađivati pritužbu?

Odgovarajući glavni direktor ili voditelj odjela preispitat će pritužbu i na nju odgovoriti pisanim putem u roku od dva mjeseca.

Koji su postupci ostvarivanja pravne zaštite i u kojem je roku dopušteno podnošenje zahtjeva za ponovno razmatranje pritužbe?

Podnositelj pritužbe može u roku od jednog mjeseca zatražiti glavnog tajnika Europske komisije da ponovno razmotri ishod pritužbe, računajući od datuma primitka odgovora na pritužbu. Glavni tajnik na zahtjev za ponovnim razmatranjem odgovara u roku od mjesec dana.

Postoji li i drugi način podnošenja pritužbe?

Pritužbe se također mogu podnijeti Europskom ombudsmanu u skladu s člankom 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Statutom Europskog ombudsmana.

Obratite nam se

Glavno tajništvo Europske komisije
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË