Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Fungování evropské veřejné správy se opírá o tyto základní hodnoty: služba, nezávislost, odpovědnost, povinnost se zodpovídat, efektivita a transparentnost. Komise proto přijala 13. září 2000 Kodex řádného úředního chování, kterým se musí její zaměstnanci vůči veřejnosti řídit.

Cílem Kodexu je usnadnit provádění řádných správních postupů v každodenní praxi a zaručit, aby Komise byla institucí, jež skutečně slouží občanům EU.

Kodex uvádí zejména tyto zásady: zákonnost, zákaz diskriminace, proporcionalita opatření vzhledem k vytčenému cíli a vzájemná provázanost úředního postupu. Ty odpovídají zásadám, které vypracoval evropský veřejný ochránce práv v „Prohlášení o zásadách veřejné služby pro úředníky Evropské unie“.

Občané, kteří se domnívají, že k nim úředníci podle uvedených pravidel nepřistupovali, si mohou na takovéto jednání stěžovat.

Obsah kodexu

Formát RTFpdf(68 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Stížnosti

Za jakých okolností je možné stížnost podat?

Kodex úředního chování nabízí občanům možnost podat stížnost na porušení kodexu ze strany Evropské komise. Za nedodržení zásad řádné správy zakotvených v kodexu je tedy možné udělit sankce.

Jak stížnost podat?

Stížnost lze podat zasláním dopisu nebo vyplněním zvláštního formuláře. Vyplnění formuláře není povinné, je však výhodné proto, že stížnost je přehlednější, což je i v zájmu stěžovatelů. Použití formuláře proto doporučujeme. Vyplněný formulář lze zaslat elektronicky Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  nebo v tištěné formě poštou (v druhém případě formulář vytiskněte ve formátu RTFrtf(14 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  ).

Komu je třeba stížnost zaslat?

Stížnosti se zasílají Generálnímu sekretariát Evropské komise Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  , který je předává příslušnému oddělení Komise.

Kdo se stížností bude zabývat a jak dlouho její vyřízení potrvá?

Oprávněnost stížnosti posuzuje příslušný generální ředitel nebo vedoucí oddělení. O výsledku je stěžovatel písemně vyrozumněn do dvou měsíců.

Jak je možné zjednat nápravu a kolik času je k dispozici, chce-li stěžovatel požádat o přezkum stížnosti?

O přezkum výsledku stížnosti má stěžovatel právo generálního tajemníka Evropské komise požádat do jednoho měsíce ode dne, kdy stěžovatel obdržel odpověď na svou stížnost. Generální tajemník odpoví na žádost o přezkum do jednoho měsíce.

Je možné stížnost podat i jinak?

Stížnost lze rovněž v souladu s článkem 228 Smlouvy o Evropské unii a statutem evropského veřejného ochránce práv podat u evropského veřejného ochránce práv (evropského ombudsmana).

Kontakt

Generální sekretariát Evropské komise
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË