Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

KLAGOMÅL

Om överträdelse av reglerna om god förvaltningssed för Europeiska kommissionens anställda i deras förhållande till allmänheten

Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Fälten med obligatoriska uppgifter är markerade med en fyrkant (#).

1. Klagande:
2.
Vilken av Europeiska kommissionens avdelningar riktar sig klagomålet mot?#
3.Vad är orsaken till klagomålet? Var så exakt som möjligt (bifoga eventuellt handlingar som rör ärendet). #
4.Vilken bestämmelse i reglerna för god förvaltningssed gäller klagomålet?
5. Vad önskar ni uppnå med klagomålet? #
6.Har ni haft kontakt med den avdelning det gäller för att få rättelse? #
7.Har ni vänt er till EU-ombudsmannen, eller har ni för avsikt att göra det? #

Europeiska kommissionens generalsekretariat, enhet SG/B/4
"Förenkling av förfaranden och arbetsmetoder; Insyn och tillgång till handlingar, kontakter med det civila samhället",
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES