Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

OBRAZEC ZA PRITOŽBE

Pritožba zoper Evropsko komisijo zaradi nespoštovanja Kodeksa ravnanja za osebje Evropske komisije v stikih z javnostmi.

Izpolnite vsa obvezna polja, ki so označena z lojtro (#).

1. Vlagatelj
2.
Kateri oddelek Komisije zadeva vaša pritožba? : #
3.Kaj je razlog za vašo pritožbo? Navedite podrobneje (po potrebi priložite dokazno gradivo). #
4.Navedite, katero določbo kodeksa zadeva vaša pritožba.
5.Kaj želite doseči s pritožbo? #
6.Ali ste se v zvezi s to zadevo že pritožili neposredno pri zadevnem oddelku Komisije? #
7.Ali je o predmetu vaše pritožbe že odločil/odloča Evropski varuh človekovih pravic? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES