Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

FORMULÁR SŤAŽNOSTI

týkajúci sa porušenia Kódexu dobrého úradného postupu pracovníkov Európskej komisie vo vzťahoch s verejnosťou

Vyplňte všetky povinné políčka, ktoré sú označené symbolom (#).

1. Odosielateľ
2.
Na ktorý útvar Komisie sa chcete sťažovať? #
3.Aký je dôvod vašej sťažnosti? Uveďte podrobné informácie (v prípade potreby pripojte podpornú dokumentáciu). #
4.Uveďte, na ktoré ustanovenie kódexu sa Vaša sťažnosť vzťahuje.
5.Akú nápravu by ste svojou žiadosť chceli dosiahnuť? #
6.Kontaktovali ste už daný útvar s cieľom dosiahnuť nápravu? #
7.Vybavil alebo vybavuje európsky ombudsman predmet vašej sťažnosti? #

Generálny sekretariát Európskej komisie, oddelenie SG/B/4 – Etika verejnej služby
rue de la Loi 200, B- 1049 Brusel