Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

FORMULAR DE PLÂNGERE

Privind nerespectarea, de către Comisie, a Codului bunei conduite administrative pentru personalul Comisiei Europene în relaţiile sale cu publicul

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii. Acestea sunt marcate cu simbolul diez (#).

1. Autorul plângerii
2.
Ce departament al Comisiei este vizat de plângerea dumneavoastră?: #
3.Care este motivul plângerii dumneavoastră? Vă rugăm să oferiţi detalii precise (dacă este necesar, adăugaţi documente justificative). #
4.Vă rugăm să indicaţi la ce dispoziţie din cod se referă plângerea dumneavoastră.
5.Ce speraţi să obţineţi în urma depunerii acestei plângeri? #
6.Aţi contactat deja departamentul în cauză pentru soluţionarea problemei? #
7.Obiectul plângerii dumneavoastră s-a aflat/se află în atenţia Ombudsmanului European? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES