Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

FORMULARZ SKARGI

Formularz dotyczy przypadków, w których przedstawiciele Komisji postąpili niezgodnie z Kodeksem dobrego postępowania administracyjnego dla urzędników Komisji Europejskiej w ich relacjach ze społeczeństwem

Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Są to pola oznaczone krzyżykiem (#).

1. Okres od
2.
Przeciwko któremu departamentowi Komisji wnosi Pan/Pani skargę? : #
3.Czego dotyczy skarga? Proszę podać szczegółowe fakty (w uzasadnionych przypadkach proszę dołączyć dokumentację potwierdzającą). #
4.Którego punktu Kodeksu dotyczy Pana/Pani skarga?
5.Jaki cel chcieliby państwo osiągnąć w wyniku złożenia skargi? #
6.Czy kontaktowali się już Państwo z danym departamentem w celu uzyskania zadośćuczynienia? #
7.Czy sprawa, której dotyczy Pana/Pani skarga została rozpatrzona przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, bądź właśnie jest przez niego rozpatrywana? #

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej, dział SG/B/4 – Etyka służby publicznej
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUKSELA