Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Klacht

wegens niet-naleving van de "BESTUURLIJKE GEDRAGSCODE VOOR HET PERSONEEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE BIJ DE CONTACTEN MET HET PUBLIEK"

Vult u a.u.b. alle verplichte velden in. Deze zijn aangeduid met een hekje (#).

1. Van
2.
Tegen welke dienst van de Europese Commissie wenst u klacht in te dienen ? : #
3.Geef de reden van uw klacht, en dit zo gedetailleerd mogelijk. Voeg, indien nodig, bijlagen toe. #
4.Op welke bepaling van de Code heeft uw klacht betrekking?
5.Welke resultaten hoopt u te bereiken met uw klacht ? #
6.Heeft u reeds contact opgenomen met de betrokken dienst om te trachten een oplossing te vinden voor uw klacht? #
7.Heeft u reeds klacht ingediend bij de Europese ombudsman? #

Secretariaat-generaal van de Europese Commissie, Eenheid SG/B/4
"Transparantie, toegang tot documenten, betrekkingen met de belangengroepen",
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES