Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test

FORMOLA TA' LMENT

Dwar in-nuqqas tal-Kummissjoni li tikkonforma mal-Kodiċi ta' Kondotta Amministrattiva Tajba għall-Istaff tal-Kummissjoni Ewropea fir-relazzjonijiet tagħhom mal-Pubbliku.

Jekk jogħġbok imla l-oqsma obbligatorji kollha. Dawn huma mmarkati b'kaxxa (#).

1. Minn
2.
Dwar liema dipartiment tal-Kummissjoni tixtieq tressaq ilment ? : #
3.X’inhi r-raġuni tal-ilment tiegħek ? Jekk jogħġbok agħti dettalji preċiżi (ehmeż dokumenti ta’ prova meta jkun neċessarju). #
4.Jekk jogħġbok indika ma’ liema dispożizzjoni tal-Kodiċi hu marbut l-ilment tiegħek?
5.X’riżultat tittama li tikseb bl-ilment tiegħek? #
6.Inti diġà kkuntattjajt lid-Dipartiment ikkonċernat sabiex tikseb rimedju? #
7.Is-suġġett tal-ilment tiegħek diġà saret medjazzjoni /jew qed isir medjazzjoni dwaru mill-Ombudsman Ewropew? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES