Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

FOIRM GHEARÁIN

Maidir le mainneachtain an Choimisiúin an Cód Dea-Chleachtais Riaracháin le haghaidh Fhoireann an Choimisiúin Eorpaigh a chomhlíonadh agus iad ag plé leis an bpobal

Líon isteach na réimsí éigeantacha uile. Marcáiltear iadsan le cearnóg (#).

1. Ó
2.
Cén Roinn de chuid an Choimisiúin lena mbaineann do ghearán? : #
3.Cad is cúis le do ghearán? Tabhair mionsonraí (agus cuir leo doiciméid tacaíochta nuair is gá) #
4.Luaigh an fhoráil den Chód lena mbaineann do ghearán.
5.Cad é an toradh a bhfuil tú ag súil leis ar do ghearán? #
6.An raibh tú i dteagmháil cheana féin leis an Roinn lena mbaineann do ghearán d'fhonn sásamh a lorg? #
7.Ar shocraigh an tOmbudsman Eorpach ábhar do ghearáin nó an bhfuil sé á shocrú aige? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES