Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

KANTELU

EUROOPAN KOMISSION HENKILÖSTÖN YLEISÖSUHTEISSA NOUDATETTAVIEN HYVÄN HALLINTOTAVAN TOIMINTASÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

Täytä kaikki pakolliset kentät, jotka on merkitty ristikkomerkillä (#).

1.Kantelun tekijä
2.
Mitä Euroopan komission yksikköä kantelu koskee?#
3.Mikä on kantelun syy? Kertokaa syy mahdollisimman tarkasti ja liittäkää tarvittaessa mukaan asiakirjoja.#
4.Mihin sääntöjen kohtaan vetoatte kantelussanne? (Tätä osaa ei ole pakko täyttää.)
5.Mihin tulokseen toivotte pääsevänne? #
6.Oletteko ottanut yhteyttä kyseiseen yksikköön asian korjaamiseksi? #
7.Oletteko tehnyt kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle tästä asiasta?#

Euroopan komission pääsihteeristö, Yksikkö SG/B/4
"Avoimuus ja asiakirjojen saatavuus, suhteet kansalaisyhteiskuntaan",
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES