Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

KAEBUSE VORM

Euroopa Komisjoni töötajate hea haldustava eeskirja mittejärgimise kohta komisjoni poolt oma suhetes avalikkusega

Palun täitke kõik kohustuslikud väljad. Need on vastavalt tähistatud (#).

1. Saatja
2.
Millise komisjoni talituse vastu Te soovite kaebuse esitada? : #
3.Mis on Teie kaebuse põhjus? Palun esitage täpsed üksikasjad (vajaduse korral lisage tõendavad dokumendid). #
4.Palun nimetage eeskirja säte, millega Teie kaebus seondub.
5.Millise tulemuse te loodate oma kaebusega saavutada? #
6.Kas Te olete juba asjaomase talitusega heastamise eesmärgil ühendust võtnud? #
7.Kas Teie kaebuses kirjeldatud probleem on juba lahendatud/on lahendamisel Euroopa Ombudsmani poolt? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRÜSSEL