Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

σχετικη με την μη τηρηση των ορων του "κωδικα ορθησ διοικητικησ συμπεριφορασ του προσωπικου τησ ευρωπαΪ κησ επιτροπησ στισ σχεσεισ του με το κοινο"

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία σημειώνονται με #.

1. From
2.
Εναντίον ποίας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία : #
3.Ποια είναι η αιτία της καταγγελίας σας ; Παρακαλώ αναφέρετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες (επισυνάψετε αιτιολογικά έγγραφα, εάν είναι αναγκαίο) #
4.Παρακαλώ αναφέρετε με ποιον όρο του Κώδικα σχετίζεται η καταγγελία σας ;
5.Ποιο αποτέλεσμα ελπίζετε να επιφέρει η καταγγελία σας ; #
6.Έχετε επικοινωνήσει ήδη με τη σχετική υπηρεσία προκειμένου να επιτύχετε ικανοποίηση του αιτήματός σας #
7.Έχει αποτελέσει το αίτημά σας ήδη αντικείμενο καταγγελίας ή εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή #

Secretariat-General of the European Commission
Unit SG/B/2 Openness, access to documents, relations with civil society
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels