Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

KLAGE

over manglende overholdelse af "den administrative adfærdskodeks for europa-kommissionens medarbejdere hvad angår deres forbindelser med offentligheden"

Udfyld alle de obligatoriske felter. De er markeret med en firkant (#).

1. Klage fra:
2.
Hvilken tjenestegren i Europa-Kommissionen ønsker De at indgive klage imod? : #
3.Hvad er grunden til Deres klage? De bedes give så præcise oplysninger som muligt (vedlæg om muligt dokumentation).
4.Hvilken bestemmelse i kodeksen henviser Deres klage til?
5.Hvilket resultat ønsker De at opnå ved at indgive klage? #
6.Har De allerede kontaktet den pågældende tjenestegren med henblik på at få løst problemet? #
7.Har De allerede klaget til Den Europæiske Ombudsmand?

Europa-Kommissionens Generalsekretariat
Kontor SG/B/2 Gennemsigtighed, adgang til dokumenter og forbindelser med interessegrupper
Rue de la Loi 2000
B-1049 Bruxelles