Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

FORMULÁŘ STÍŽNOSTI

na nedodržení pravidel kodexu řádného úředního chování zaměstnanců Evropskou komise vůči veřejnosti

Vyplnění polí označených křížkem (#) je povinné.

1. Stěžovatel
2.
Kterého útvaru Komise se vaše stížnost týká? : #
3.Zde uveďte přesně a podrobně důvody stížnosti (v případě nutnosti připojte související dokumentaci). #
4.Kterého ustanovení kodexu se Vaše stížnost týká?
5.Co je zamýšleným výsledkem stížnosti? #
6.Obrátili jste se již na daný útvar se žádostí o nápravu? #
7.Byl předmět Vaší stížnosti předložen evropskému veřejnému ochránci práv? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES