Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА

Относно неспазването от страна на Комисията на Кодекса за добро административно управление
на персонала на Европейската комисия във връзките
му с обществеността

Моля, /НИЕ ВИНАГИ ПОСТАВЯМЕ ЗАПЕТАЙКА В ТАКИВА СЛУЧАИ!!!/
попълнете всички задължителни полета. Те са отбелязани с каре (#).

1. Подател
2.
Срещу кой отдел/КАТО ГЛЕДАМ КОИ СА ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ, ТОВА Е ПО-СКОРО СРЕЩУ КОЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ на Комисията желаете да подадете оплакване? : #
3.Каква е причината за Вашето оплакване? Моля, уточнете подробностите (при необходимост добавете документация в подкрепа на оплакването). #
4.Моля, посочете с коя разпоредба от Кодекса е свързано Вашето оплакване.
5.Какъв резултат се надявате да постигнете с Вашето оплакване?/КАКВО СЕ НАДЯВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ВАШЕТО ОПЛАКВАНЕ #
6.Свързахте ли се вече със съответния отдел с цел ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ///нанесената Ви вреда да бъде поправена///? #
7.Предметът на Вашето оплакване уреден ли е/урежда ли се от Европейския омбудсман? #

Secretariat General of the European Commission , Unit SG/B/4 – Public Service Ethics
rue de la Loi 200, B- 1049 BRUXELLES