Cale de navigare

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Consultare publică referitoare la o propunere privind un Registru de transparență obligatoriu

Comisia Europeană dorește să afle opiniile tuturor părților interesate cu privire la performanța actualului Registru de transparență dedicat organizațiilor și liber profesioniștilor care se implică în procesul de elaborare și implementare a politicilor UE. De asemenea, este interesată de sugestii cu privire la evoluția Registrului și posibila transformare a acestuia într-un instrument obligatoriu pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană.

Obiectivul consultării

Comisia actuală și-a luat angajamentul de a spori transparența, atât în modul său de funcționare, cât și la nivelul procesului european de luare a deciziilor în ansamblu. În acest context, Comisia și-a anunțat intenția de a propune îmbunătățirea Registrului de transparență. Acesta este un instrument instituit de Parlamentul European și de Comisia Europeană pentru a aduce lumină asupra activităților de lobby derulate cu scopul de a influența elaborarea politicilor europene.

Consultarea are un dublu obiectiv: (1) să colecteze opinii cu privire la funcționarea actualului Registru de transparență și (2) să primească sugestii referitoare la elaborarea viitorului sistem obligatoriu de înregistrare anunțat în orientările politice ale președintelui Juncker. Scopul este acela de a evalua și de a înțelege ce a funcționat bine până în prezent și ce aspecte pot fi îmbunătățite și în ce mod, pentru a garanta că Registrul își atinge potențialul deplin ca instrument important de guvernare a relațiilor între instituțiile UE și reprezentanții grupurilor de interese. Comisia va ține cont de rezultatele consultării publice în procesul de pregătire a propunerii privind un registru obligatoriu.

Prioritățile președintelui Juncker pentru Comisie conțin un angajament ferm față de creșterea transparenței. Acest angajament a fost pus în practică în mai multe moduri. În noiembrie 2014, Comisia s-a angajat să publice informații despre cei care se întâlnesc cu liderii politici și înalții funcționari ai Comisiei și să asigure un acces mai larg la documentele privind negocierea unui Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) cu Statele Unite. În mai 2015, Comisia a prezentat Agenda privind o mai bună legiferare, care include o serie de măsuri menite să îmbunătățească deschiderea și transparența procesului decizional al UE, inclusiv legislația secundară.

După cum a decis noua Comisie, comisarii, membrii cabinetelor și directorii generali ar trebui să se întâlnească numai cu reprezentanții grupurilor de interese care figurează în Registrul de transparență - instrument care oferă clarificări în ceea ce privește persoanele care încearcă să influențeze procesul decizional în cadrul instituțiilor UE, chestiunile pe care le urmăresc și resursele umane și financiare pe care le consacră în acest sens.

Activitatea de lobby este parte integrantă a unei democrații sănătoase. Ea le permite diverselor grupuri de interese să își prezinte opiniile cu privire la decizii care le-ar putea afecta. De asemenea, are potențialul de a spori calitatea actului decizional, oferindu-le legiuitorilor și factorilor de decizie canalele necesare pentru comunicarea cu experții. Registrul de transparență este un instrument on-line care vă permite să aflați cine desfășoară activități de lobby pe lângă Parlamentul European și Comisie, în numele cui, pe ce teme și cu ce buget. În prezent, Registrul cuprinde peste 9 000 de entități, toate semnatare ale Codului de conduită aferent.

În baza angajamentului său față de creșterea transparenței și conform orientărilor politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2015-2019, Comisia și-a anunțat intenția de a prezenta o propunere pentru un acord interinstituțional privind un Registru obligatoriu în materie de transparență, pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Prezenta consultare urmărește să colecteze informații care să contribuie la pregătirea respectivei propuneri.

Informații suplimentare

Durată

1.3.2016 – 1.6.2016

Contribuțiile primite după data-limită nu vor fi luate în considerare.

Grupul-țintă și structura consultării publice

Această consultare publică este formată din două părți: A. INFORMAȚII GENERALE și B. INFORMAȚII SPECIFICE

Partea A este obligatorie pentru toți respondenții și conține 7 întrebări. După ce răspundeți la întrebările din această secțiune puteți trece la partea B, care cuprinde 13 întrebări și este opțională.

Pentru a răspunde la întrebări trebuie să bifați căsuța corespunzătoare. Opțional, puteți introduce și comentarii.

A. INFORMAȚII GENERALE


Nu aveți nevoie de cunoștințe anterioare despre Registrul de transparență pentru a răspunde la întrebările din această secțiune.

Principalul grup-țintă: organizațiile de orice tip și din orice sector; pot contribui părțile interesate, autoritățile publice, dar mai ales cetățenii.

B. INFORMAȚII SPECIFICE


Pentru a răspunde la întrebările din partea B este nevoie să fiți familiarizat într-o oarecare măsură cu Registrul de transparență.

Principalul grup-țintă: organizațiile de orice tip și din orice sector; pot contribui părțile interesate, autoritățile publice, dar mai ales entitățile reprezentative pentru diversele secțiuni ale Registrului de transparență:

  • societăți de consultanță specializate/cabinete de avocatură/consultanți independenți
  • reprezentanți „interni” cu activități de lobby și asociații comerciale/de întreprinderi/profesionale
  • organizații neguvernamentale
  • grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare
  • organizații reprezentând biserici și comunități religioase
  • organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice sau mixte.

Transparență

Vă rugăm să precizați dacă răspundeți în nume personal sau în numele unei organizații. Opiniile entităților neînregistrate vor fi tratate drept contribuții individuale (cu excepția cazului în care acestea sunt recunoscute ca părți interesate reprezentative, prin dispozițiile din tratat) și vor fi publicate separat de cele primite de la organizațiile înregistrate. Contribuțiile autorităților publice vor fi publicate separat.

Cum puteți răspunde la consultare

Trimiteți contribuția completând chestionarul on-line de mai jos.

Puteți completa chestionarul în oricare din limbile oficiale ale UE.

Numai contribuțiile primite prin intermediul acestui chestionar on-line vor fi luate în considerare.

Dacă doriți, puteți furniza informații suplimentare (documente de poziție, rapoarte etc.) care să vină în sprijinul răspunsurilor dumneavoastră. Puteți încărca maximum trei fișiere.

Odată trimisă, contribuția dumneavoastră poate fi salvată în format pdf.

Răspunsuri și feedback

Comisia a primit peste 1 700 de contribuții la această consultare publică. Unele răspunsuri nu pot fi publicate din motive care țin de protecția datelor. Răspunsurile care pot fi publicate pot fi accesate aici:

Protecția datelor cu caracter personal și declarația de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Declarație specifică de confidențialitate pdf - 157 KB [157 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Date de contact

Serviciul responsabil: Unitatea Transparență, Secretariatul General al Comisiei Europene (SG.B.4)

Scrieți-ne un e-mail dacă aveți întrebări despre această consultare publică:

SG-TRANSPARENCY-REGISTER-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu