Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Openbare raadpleging over een voorstel voor een verplicht transparantieregister

De Europese Commissie vraagt alle belanghebbende partijen om hun mening over de prestaties van het huidige transparantieregister voor organisaties en zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid en over de toekomstige ontwikkeling ervan tot een verplichte regeling voor het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.

Doel van de raadpleging

Deze Commissie wil haar manier van werken en de besluitvorming van de Europese Unie in het algemeen transparanter maken. In dat verband heeft zij aangekondigd verbeteringen te willen voorstellen voor het transparantieregister. Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben het register ingevoerd om licht te werpen op de lobbyactiviteiten waarmee wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op de Europese beleidsvorming.

Deze openbare raadpleging heeft een dubbele doelstelling: 1) meningen verzamelen over de werking van het huidige transparantieregister en 2) inbreng ontvangen over hoe de regeling voor de verplichte inschrijving, zoals aangekondigd in de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker, eruit moet zien. Het is de bedoeling inzicht te krijgen in wat tot nu toe goed werkte, wat kan worden verbeterd en hoe. Met die informatie moet het register ten volle worden benut als een zinvol instrument om de betrekkingen tussen EU-instellingen en belangenvertegenwoordigers te regelen. De Commissie zal de resultaten van de openbare raadpleging verwerken in haar voorstel voor een verplicht register.

Voorzitter Juncker heeft in zijn prioriteiten voor de Commissie toegezegd werk te zullen maken van meer transparantie. Deze toezegging is op verschillende manieren in praktijk gebracht. In november 2014 heeft de Commissie toegezegd informatie te publiceren over wie haar politieke leiders en hoge ambtenaren ontmoet, en ruimere toegang te bieden tot de onderhandelingsteksten van het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) met de Verenigde Staten. In mei 2015 heeft de Commissie haar agenda voor een betere regelgeving voorgesteld. Die omvat een reeks maatregelen voor meer openheid en transparantie in het besluitvormingsproces van de EU, met inbegrip van de secundaire wetgeving.

De nieuwe Commissie heeft ook besloten dat de commissarissen, kabinetsleden en directeuren-generaal alleen belangenvertegenwoordigers mogen ontmoeten die geregistreerd zijn in het transparantieregister. Dat register laat zien wie invloed probeert uit te oefenen op de beleidsvorming van de EU-instellingen, welke kwesties deze personen volgen en welke personele en financiële middelen zij daarvoor inzetten.

Lobbywerk maakt integraal deel uit van een gezonde democratie. Het biedt verschillende belangengroepen de gelegenheid om hun standpunten kenbaar te maken over openbare beslissingen die een impact op hen kunnen hebben. Het kan ook de besluitvorming verbeteren doordat langs verschillende kanalen expertise wordt verleend aan wetgevers en besluitvormers. Het transparantieregister is een online-instrument dat toont wie bij het Europees Parlement en de Commissie lobbyt, namens wie, over welke kwesties en met welke budgetten. Vandaag telt het register meer dan 9000 entiteiten, die allemaal de gedragscode hebben ondertekend.

In lijn met haar toezegging voor meer transparantie en met haar politieke beleidslijnen voor 2015-2019 heeft de Commissie aangekondigd dat zij een voorstel op tafel wil leggen voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister voor het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. Deze raadpleging is bedoeld om inbreng te ontvangen ter voorbereiding van dit voorstel.

Meer

Raadplegingsperiode

01/03/2016 – 01/06/2016

Bijdragen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meer in overweging genomen.

Doelgroep en structuur van de openbare raadpleging

De openbare raadpleging bestaat uit twee delen: A. ALGEMEEN en B. SPECIFIEK.

Deel A is verplicht voor alle respondenten en bevat zeven vragen. Nadat u de vragen in dit deel hebt beantwoord, kunt u doorgaan naar deel B, dat 13 vragen telt en facultatief is.

U kunt de vragen beantwoorden door een vakje aan te vinken en eventueel opmerkingen te geven.

A. ALGEMEEN GEDEELTE


Om de vragen in dit gedeelte te beantwoorden hebt u geen kennis over het transparantieregister nodig

Belangrijkste doelgroep: organisaties van alle soorten en sectoren; deze oproep tot bijdragen is gericht tot alle belanghebbenden, waaronder ook overheidsinstanties, maar in de eerste plaats tot burgers.

B. SPECIFIEK GEDEELTE


Om de vragen in dit gedeelte te beantwoorden hebt u een zekere kennis over het transparantieregister nodig

Belangrijkste doelgroep: organisaties van alle soorten en sectoren; deze oproep tot bijdragen is gericht tot alle belanghebbenden, waaronder ook overheidsinstanties, maar in de eerste plaats tot entiteiten uit de verschillende categorieën van het transparantieregister:

  • professionele adviesbureaus, advocatenkantoren en zelfstandige adviseurs;
  • in-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen;
  • niet-gouvernementele organisaties;
  • denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen;
  • organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen;
  • vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Transparantie

Geef a.u.b. aan of u als particulier of namens een organisatie meedoet. De bijdragen van niet-ingeschreven entiteiten worden behandeld als individuele bijdragen (tenzij zij op basis van verdragsbepalingen zijn erkend als representatieve belanghebbenden) en worden afzonderlijk van die van ingeschreven entiteiten gepubliceerd. Bijdragen van overheden worden afzonderlijk gepubliceerd.

Hoe kunt u reageren?

Reageer online door de onderstaande vragenlijst te beantwoorden.

U mag reageren in elk van de officiële EU-talen.

Enkel via deze onlinevragenlijst verstuurde bijdragen worden in aanmerking genomen.

Indien gewenst kunt u aanvullende informatie (standpuntnota's, rapporten, enz.) verstrekken ter ondersteuning van uw antwoorden op deze openbare raadpleging. U kunt maximaal drie bestanden uploaden.

Zodra u uw bijdrage hebt ingediend, kunt u deze opslaan in pdf-formaat.

Antwoorden en feedback

De Commissie heeft meer dan 1.700 bijdragen ontvangen naar aanleiding van deze openbare raadpleging. Bepaalde antwoorden kunnen om privacyredenen niet worden gepubliceerd. De overige kunt u hier raadplegen:

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring pdf - 157 KB [157 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst: Eenheid Transparantie, secretariaat-generaal van de Europese Commissie (SG.B.4)

Indien u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u ons via e-mail bereiken op:

SG-TRANSPARENCY-REGISTER-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu