Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Javno savjetovanje o obveznom registru transparentnosti

Europska komisija traži mišljenje svih zainteresiranih strana o učinkovitosti postojećeg registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politika EU-a te o njegovu daljnjem razvoju u smjeru obveznog programa kojim bi se obuhvatile aktivnosti lobiranja u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europske komisije.

Cilj savjetovanja

Komisija se obvezala povećati transparentnost u odnosu na vlastiti način rada te općenito na donošenje odluka na razini Europske unije. U tom je pogledu izrazila namjeru o izradi prijedloga za poboljšanje registra transparentnosti. Registar transparentnosti alat je koji su uspostavili Europski parlament i Europska komisija kako bi se dao bolji uvid u aktivnosti lobiranja kojima se pokušava utjecati na oblikovanje politika na razini Europske Unije.

Cilj je ovog savjetovanja dvostruki: (1) prikupiti stajališta o postojećem registru transparentnosti i (2) prikupiti ideje o izgledu budućeg obveznog programa upisivanja u registar najavljenog u političkim smjernicama predsjednika Junckera. Svrha savjetovanja ocijeniti je dosadašnji registar i saznati što u njemu dobro funkcionira, a što bi se i kako moglo poboljšati u cilju iskorištavanja nejgova punog potencijala kao snažnog alata za reguliranje odnosa između institucija EU-a i zastupnika interesnih skupina. Komisija će pri izradi prijedloga o obveznom registru uzeti u obzir rezultate javnog savjetovanja.

Predsjednik Juncker u svojim je političkim prioritetima za Komisiju naveo čvrstu predanost povećanoj transparentnosti. U tom je pogledu poduzeto nekoliko konkretnih koraka. U studenome 2014. Komisija se obvezala objavljivati informacije o tome s kim se njezini politički čelnici i viši dužnosnici sastaju te omogućiti bolji pristup dokumentima povezanima s pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa SAD-om. U svibnju 2015. Komisija je predstavila svoj program za bolju regulativu koji sadržava niz mjera za veću otvorenost i transparentnost postupka odlučivanja na razini EU-a, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

Nova Komisija odlučila je isto tako da bi se povjerenici, članovi kabineta i glavni direktori trebali sastajati samo sa zastupnicima interesnih skupina koji su upisani u registar transparentnosti – alat kojim se pružaju informacije o subjektima koji žele utjecati na oblikovanje politika u institucijama EU-a, područjima njihova djelovanja te ljudskim i financijskim resursima kojima raspolažu.

Lobiranje je sastavni dio zdrave demokracije. Njime se raznim interesnim skupinama omogućuje da iznesu svoje stajalište o javnim odlukama za koje smatraju da bi mogle imati učinak na njihovo djelovanje. Osim toga, lobiranje može pozitivno utjecati na kvalitetu donošenja odluka jer zakonodavcima i donositeljima odluka omogućuje dodir sa stručnim znanjem. Registar transparentnosti mrežni je alat kojim se pružaju informacije o tome tko lobira u Europskom parlamentu i Komisiji, u ime koga, o kojim pitanjima te uz koja proračunska sredstva. Trenutačno je u registar upisano i njegov kodeks ponašanja potpisalo 9000 subjekata.

U skladu s preuzetim obvezama u pogledu povećanja transparentnosti te s političkim smjernicama Europske komisije 2015. – 2019., Komisija je najavila da namjerava donijeti prijedlog o međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti kojim bi se obuhvatile aktivnosti lobiranja u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europske komisije. Ovo savjetovanje provodi se u svrhu informiranja za potrebe izrade tog prijedloga.

Dodatne informacije

Trajanje

1. ožujka 2016. – 1. lipnja 2016.

Odgovori primljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Ciljana skupina i struktura javnog savjetovanja

Savjetovanje se sastoji od dva dijela: A. OPĆI DIO i B. POSEBNI DIO.

Dio A sadržava 7 pitanja na koja moraju odgovoriti svi sudionici. Za razliku od dijela A, dio B nije obvezan. Nakon što sudionici odgovore na pitanja iz dijela A, mogu odabrati žele li prijeći na dio B, koji sadržava 13 pitanja.

Na pitanja se odgovara odabirom ponuđenog odgovora (klikom na izborni gumb) ili unosom teksta u polje za primjedbe (takva polja nisu obvezna).

A. OPĆI DIO


Za odgovor na pitanja iz tog dijela nije potrebno prethodno znanje o registru transparentnosti.

Glavna ciljana skupina: pitanja su otvorena za sve sudionike neovisno o vrsti sektora – očekuje se odgovor svih dionika i tijela javne vlasti te osobito građana.

B. POSEBNI DIO


Za odgovor na pitanja iz tog dijela potrebno je određeno znanje o registru transparentnosti.

Glavna ciljana skupina: pitanja su otvorena za sve sudionike neovisno o vrsti sektora – očekuje se odgovor svih dionika i tijela javne vlasti te osobito subjekata koji zastupaju razne interesne skupine iz registra transparentnosti:

  • pružatelji usluga savjetovanja, odvjetnička društva i samozaposleni savjetnici
  • interni lobisti i trgovinska/poslovna/strukovna udruženja
  • nevladine organizacije
  • trustovi mozgova, istraživačke i akademske ustanove
  • organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice
  • organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd.

Transparentnost

Navedite odgovarate li na pitanja kao pojedinac ili zastupate stajalište organizacije. Odgovori subjekata koji nisu upisani u registar smatrat će se odgovorima pojedinaca (osim ako su ti subjekti prepoznati kao zastupnici dionika na temelju odredaba iz Ugovora). Ti će se odgovori objavljivati odvojeno od odgovora subjekata koji su upisani u registar. Odgovori tijela javne vlasti isto tako će se objavljivati odvojeno.

Kako odgovoriti na upitnik

U nastavku se nalazi poveznica na aplikaciju s elektroničkim upitnikom koji je potrebno ispuniti kako biste sudjelovali u savjetovanju.

Na upitnik možete odgovoriti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Uzet će se u obzir samo odgovori poslani putem navedene aplikacije.

Ako želite, odgovore na ovo javno savjetovanje možete potkrijepiti dodatnim informacijama (dokumentima o stajalištu, izvješćima itd.) Možete učitati najviše tri datoteke.

Nakon slanja odgovora možete spremiti ispunjeni upitnik u formatu PDF.

Odgovori i povratne informacije

Komisija je u okviru ovog javnog savjetovanja zaprimila više od 1700 odgovora. Neki se odgovori ne mogu objaviti zbog zaštite podataka. Odgovorima koji se smiju objaviti može se pristupiti ovdje:

Zaštita osobnih podataka i izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka pdf - 157 KB [157 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Odjel za transparentnost Glavnog tajništva Europske komisije (SG.B.4)

Za pitanja povezana s ovim javnim savjetovanjem možete nam se obratiti na sljedeću adresu e-pošte:

SG-TRANSPARENCY-REGISTER-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu