Denna webbplats arkiverades den (24/07/2012)
24/07/2012

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Kommissionens diskussionsunderlag

"Kommissionen och de enskilda organisationerna - för ett stärkt samarbete"

Den 18 januari 2000 antog kommissionen diskussionsunderlaget "Kommissionen och de enskilda organisationerna - för ett stärkt samarbete". Syftet med dokumentet är dubbelt. För det första skall det ge en överblick över det nuvarande samarbetet mellan kommissionen och de enskilda organisationerna samt några aktuella problem. För det andra skall där föreslås möjliga sätt att utveckla samarbetet genom att överväga vilka åtgärder som krävs för att förbättra och stärka det befintliga samarbetet mellan kommissionen och de enskilda organisationerna. I dokumentet föreslås därför olika sätt att skapa en mer sammanhållen samarbetsram för hela kommissionen - hittills har förhållandena skilt sig från sektor till sektor.

I presentationen görs också försök att definiera vad som är gemensamt för de enskilda organisationerna och att ganska detaljerat beskriva resonemangen bakom samarbetet mellan kommissionen och de enskilda organisationerna.

Kommissionen betraktar diskussionsunderlaget som ett viktigt steg i ett omfattande meningsutbyte med enskilda organisationer.

För att underlätta detta samråd har kommissionen inrättat denna hemsida som innehåller hela dokumentet på alla språk och mottagna synpunkter