Deze website is gearchiveerd sinds 24/07/2012
24/07/2012

Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Discussienota van de Commissie

"De Commissie en niet-gouvernementele organisaties: bouwen aan een sterker partnerschap"

Op 18 januari 2000 heeft de Commissie een discussienota goedgekeurd met de titel "De Commissie en niet-gouvernementele organisaties: bouwen aan een sterker partnerschap". Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste beoogt het een overzicht te geven van de bestaande relatie tussen de Commissie en NGO's, waaronder enkele actuele problemen. Ten tweede beoogt het mogelijke manieren aan te geven om deze relatie te ontwikkelen, door de maatregelen te bestuderen die nodig zijn om de bestaande relatie tussen de Commissie en de NGO's te verbeteren en te versterken. Tevens worden er manieren aangegeven om te komen tot een meer samenhangend kader voor samenwerking op Commissieniveau, een samenwerking die tot nu per sector is georganiseerd.

In de inleiding wordt tevens getracht de gemeenschappelijke kenmerken van niet-gouvernementele organisaties te bepalen en wordt voorts vrij gedetailleerd beschreven waarom de Commissie en de NGO's samenwerken.

In de volgende vier hoofdstukken van de discussienota worden de verbeteringsvoorstellen behandeld. Het gaat hierbij om maatregelen in verband met de verbetering van dialoog en overleg met NGO's, begrotingskwesties (in het bijzonder kernfinanciering), beheerskwesties en verbetering van de voorlichting.

De Commissie beschouwt de discussienota als een belangrijke stap in een proces van diepgaande gedachtewisselingen met de NGO-gemeenschap.

Deze webpagina, die de tekst van de discussienota in alle talen en de ingezonden opmerkingen bevat, is door de Commissie gecreëerd om de raadpleging te vergemakkelijken.