Sivusto on arkistoitu (24/07/2012)
24/07/2012

Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Komission keskusteluasiakirja:

Komission ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kumppanuuden lujittaminen

Komissio hyväksyi 18. tammikuuta 2000 keskusteluasiakirjan, joka koskee komission ja kansalaisjärjestöjen yhteistyökumppanuuden lujittamista. Asiakirjalla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin siinä pyritään esittämään kokonaiskatsaus komission ja kansalaisjärjestöjen nykyisistä suhteista ja ongelmista. Toiseksi keskusteluasiakirjassa esitetään mahdollisia tapoja näiden suhteiden kehittämiseen tarkastelemalla toimia, jotka ovat tarpeen komission ja kyseisten järjestöjen nykyisten suhteiden parantamiseksi ja vahvistamiseksi. Siinä ehdotetaan tapoja yhtenäisemmän ja koko komission kattavan kehyksen tarjoamiseksi yhteistyölle, joka on aikaisemmin hoidettu alakohtaisesti.

Johdannossa pyritään myös määrittelemään kansalaisjärjestöjen yhteiset piirteet. Samoin kuvaillaan komission ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön perusteita.

Parannusehdotuksia esitetään mietinnön neljässä ensimmäisessä luvussa. Niitä ovat muun muassa toimet kansalaisjärjestöjen kuulemisen ja niiden kanssa käytävän keskustelun parantamiseksi, rahoitus (erityisesti perusrahoitus), hallintoon liittyvät kysymykset sekä tiedonkulun parantaminen.

Komission mielestä keskusteluasiakirja on merkittävä edistysaskel kansalaisjärjestöjen kanssa käytävässä ajatustenvaihdossa.

Konsultointiprosessin edistämiseksi komissio on laatinut nämä verkkosivut, joilta löytyy niin asiakirjan teksti kaikilla EU:n kielillä kuin asiakirjaan esitetyt kommentitkin.