Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (24/07/2012)
24/07/2012

Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

"Η Επιτροπή και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί: εδραίωση σταθερής συνεργασίας"

Στις 18 Ιανουαρίου 2000 η Επιτροπή ενέκρινε Έγγραφο Προβληματισμού με τίτλο "Η Επιτροπή και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί: εδραίωση σταθερής συνεργασίας". Ο σκοπός του Εγγράφου Εργασίας είναι διπλός. Πρώτον, αποσκοπεί να δώσει μία συνολική άποψη των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής και των ΜΚΟ και να επισημάνει ορισμένα υπάρχοντα προβλήματα. Δεύτερον, προτείνει μέσα ανάπτυξης αυτών των σχέσεων και προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση και την ενίσχυση της υφιστάμενης σχέσης ανάμεσα στην Επιτροπή και τους ΜΚΟ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Έγγραφο Προβληματισμού προτείνει τρόπους για τη δημιουργία πιο συνεκτικού πλαισίου για το σύνολο της Επιτροπής προκειμένου να διοργανωθεί η συνεργασία, η οποία γινόταν μέχρι τώρα για κάθε τομέα χωριστά.

Η εισαγωγή επιχειρεί επίσης να καθορίσει κοινά χαρακτηριστικά ενός μη κυβερνητικού οργανισμού. Στη συνέχεια περιγράφει κατά τρόπο λεπτομερή τους λόγους που δικαιολογούν τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των ΜΚΟ.

Τα τέσσερα ακόλουθα κεφάλαια του Εγγράφου Προβληματισμού περιλαμβάνουν προτάσεις βελτίωσης του διαλόγου και της διαβούλευσης με τους ΜΚΟ, ζητήματα προϋπολογισμού (ιδίως βασικής χρηματοδότησης), θέματα διαχείρισης και τρόπους βελτίωση της ενημέρωσης.

Η Επιτροπή θεωρεί το Έγγραφο Προβληματισμού σημαντικό βήμα μιας διαδικασίας που συνεπάγεται εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τους ΜΚΟ.

Για να διευκολυνθούν οι χρήστες, η Επιτροπή δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει το κείμενο του εγγράφου συζήτησης σε όλες τις γλώσσες, καθώς επίσης και τα συναφή σχόλια που έχουν ληφθεί.