Dette websted blev arkiveret den (24/07/2012)
24/07/2012

Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Kommissionens diskussionsoplæg

"Kommissionen og de ikke-statslige organisationer - Styrkelse af partnerskabet"

Den 18. januar 2000 godkendte Kommissionen et diskussionsoplæg med titlen "Kommissionen og de ikke-statslige organisationer - Styrkelse af partnerskabet". Dette dokument har to hovedformål. For det første søger det at give et overblik over de eksisterende relationer mellem Kommissionen og ngo'erne, herunder også de nuværende problemer. For det andet sigter det mod at finde metoder til at udbygge disse relationer ved at se nærmere på de foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre og styrke de bestående relationer mellem Kommissionen og ngo'erne. Diskussionsoplægget foreslår måder, hvorpå man kan opnå mere sammenhængende rammer for samarbejdet i hele Kommissionen, som hidtil har været opbygget efter sektor.

I introduktionen søger man også at definere de fælles karakteristika ved ikke-statslige organisationer og beskriver derefter ret udførende bevæggrundene for samarbejdet mellem Kommissionen og ngo'erne.

Forslagene til forbedring behandles i de næste fire kapitler af diskussionsoplægget. Der er tale om foranstaltninger for at forbedre dialogen med og høringen af ngo'erne, budgetspørgsmål (især driftstilskud), forvaltningsspørgsmål og forbedring af informationen.

Forslagene til forbedring behandles i de næste fire kapitler af diskussionsoplægget. Der er tale om foranstaltninger for at forbedre dialogen med og høringen af ngo'erne, budgetspørgsmål (især driftstilskud), forvaltningsspørgsmål og forbedring af informationen.

For at lette denne høring har Kommissionen oprettet dette websted, som indeholder teksten til dette dokument og alle modtagne kommentarer på alle sprog.