Denna webbplats arkiverades den (24/07/2012)
24/07/2012

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Diskussionsunderlaget om enskilda organisationer

Den 18 januari 2000 antog kommissionen diskussionsunderlaget ”Kommissionen och de enskilda organisationerna – för ett stärkt samarbete” (KOM(2000) 11). På den här webbplatsen finns diskussionsunderlaget och mottagna synpunkter, som har varit till stor nytta för vidareutvecklingen av kommissionens samarbete med enskilda organisationer. I december 2002 antog kommissionen meddelandet ”Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”, som fastställer en sammanhängande och flexibel struktur för samråd med berörda parter, bland annat enskilda organisationer.

Denna webbplats är en del av den allmänna webbplatsen för det civila samhället [/civil_society/civil_society/index_en.htm English (en) ] där det finns information om de senaste åtgärderna