Deze website is gearchiveerd sinds 24/07/2012
24/07/2012

Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Discussienota over NGO's

Op 18 januari 2000 heeft de Commissie een discussienota (COM (2000) 11) goedgekeurd met de titel "De Commissie en niet-gouvernementele organisaties: bouwen aan een sterker partnerschap". Op deze webpagina vind u de discussienota en de opmerkingen die naar aanleiding daarvan zijn ontvangen en die van nut waren bij de verdere uitbouw van de betrekkingen van de Commissie met de NGO's. In december 2002 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een mededeling “Algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen”, dat voorziet in een coherent en flexibel kader voor de raadpleging van belanghebbenden, waaronder NGO's.

Deze webpagina maakt deel uit van de algemene "civil society"-website English (en) [/civil_society/civil_society/index_en.htm English (en) ] waar u informatie kunt vinden over meer recente maatregelen.