Sivusto on arkistoitu (24/07/2012)
24/07/2012

Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

VRJ

Komissio hyväksyi 18. tammikuuta 2000 keskusteluasiakirjan "Komissio ja valtiosta riippumattomat järjestöt: kumppanuuden lujittaminen” (KOM(2000) 11). Näiltä verkkosivuilta löytyy sekä keskusteluasiakirja että siihen esitetyt kommentit, joita on hyödynnetty kehitettäessä edelleen komission ja valtiosta riippumattomien järjestöjen suhteita. Joulukuussa 2002 komissio antoi tiedonannon “Komission konsultointiprosessiin sovellettavat yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset”, jossa esitetään yhdenmukaiset ja joustavat puitteet EU:n ulkopuolisten tahojen, kuten valtiosta riippumattomien järjestöjen, kuulemiseksi.

Nämä verkkosivut ovat osa kansalaisyhteiskunnalle omistettuja verkkosivuja [/civil_society/civil_society/index_en.htm English (en) ], joilta löytyy tietoa viimeisimmistä toimista.