Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (24/07/2012)
24/07/2012

Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Το έγγραφο συζήτησης για τους ΜΚΟ

Στις 18 Ιανουαρίου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο συζήτησης "Η Επιτροπή και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: οικοδόμηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης" (COM (2000)11). Στον παρόντα ιστότοπο μπορείτε να βρείτε αυτό το έγγραφο συζήτησης και τα συναφή σχόλια που έχουμε λάβει, τα οποία μας φάνηκαν χρήσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της Επιτροπής με τους ΜΚΟ. Τον Δεκέμβριο 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση "Γενικές αρχές και ελάχιστοι κανόνες για τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη", με την οποία διαμορφώνεται ένα συνεκτικό και ελαστικό πλαίσιο για τις διαβουλεύσεις με τους πρωταγωνιστικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι ΜΚΟ.

Ο παρόν ιστότοπος αποτελεί μέρος του γενικού ιστοτόπου που έχει ως θέμα την κοινωνία των πολιτών (civil society) [/civil_society/civil_society/index_en.htm ] στον οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με πιο πρόσφατα μέτρα.