Dette websted blev arkiveret den (24/07/2012)
24/07/2012

Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

NGO diskussionsoplæg

Kommissionen godkendte diskussionsoplægget "Kommissionen og NGO: styrkelse af partnerskabet" den 18. januar 2000 (KOM(2000)11). På dette websted findes diskussionsoplægget og modtagne kommentarer, som er nyttige for en yderligere styrkelse af Kommissionens relationer til NGO. I december 2002 godkendte Kommissionen meddelelsen "generelle principper og minimumsstandarder for høring af berørte parter", som fastsætter en sammenhængende og fleksibel ramme for høring af de involverede parter, herunder NGO.

Dette websted er integreret i det generelle websted for civilsamfundet English (en)
[/civil_society/civil_society/index_en.htm English (en) ], hvor der findes information om de nyeste foranstaltninger.